top of page
 • Avcı Hosanlı, D., & Şumnu, U. (2023). Cinematic re/presentation of the new winter leisure activity and its accommodation settings and venues at Turkey’s Mount Uludağ (1950s-1980s). Online Journal of Art and Design, 11(1), 1-33.

 • Avcı Hosanlı, D., & Şumnu, U. (2023). Anxiety of Luxury: Istanbul Hilton Hotel at the Stage of the Turkish Cinema during the 1960s-1970s. Online Journal of Art and Design 11 (2).14-31.

 • Bahtiyar, T. B., & Yaldız, E. (2019). Kemal Sunal filmlerinden Şaşkın Damat (1975) filminin mekânsal özelliklerinin sinema ve mimarlık ara kesitinde değerlendirilmesi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 6(42), 2753-2767.

 • Bahtiyar, T. B., & Yaldız, E. (2021). “Ev Dekorasyon” dergisi (1976-82) üzerinden konutlardaki iç mekân özelliklerinin incelenmesi. Sanat ve Tasarım Dergisi, 28, 149-173.

 • Beecher, M. A. (1998). Toward a critical approach to the history of interiors. Journal of Interior Design, 24(2), 4-11.

 • Borvalı, S., Atmaca, H., Tuna Ultav, Z., & Hasırcı, D (2015, March). Modern mobilya mirasımız. XXI: Yirmibir Mimarlık, Tasarım, Mekân, 6-10.

 • Dahili Mimari. (1932). Arkitekt,1932-05(17), 144-146.

 • Demirarslan, D. (2017). 19. yüzyıldan Cumhuriyet Dönemi’ne Türk mobilya sanatı ve mobilya üretiminin gelişimi. Turkish Studies: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(29), 179-200.

 • Eldem, S. H. (1931). Mobilya. Arkitekt, 1931(8), 273-274.

 • Fındıklı, E. B. (2017). Millilik, mobilya ve zevk terbiyesi: Mimar ve dekoratörlerin mobilya üzerine sürdürdükleri tartışmalar (1931-1950). Journal of History School (JOHS) 32, 87-114. http://dx.doi.org/10.14225/Joh1162

 • Gürel, M. Ö. (2009). Consumption of modern furniture as a strategy of distinction in Turkey. Journal of Design History, 22(1), 47–67.

 • Hasırcı, D., Tuna Ultav, Z., Borvalı, S., & Atmaca, H. (2015). DATUMM: Dokümantasyon ve Arşivleme Türkiye’de Modern Mobilya: Danyal Tevfik Çiper Anma Günü ve Sergi Açılışı. Aralık-Ocak, 2015-16. İçmimar: İçmimari, Tasarım ve Yaşam Kültürü Dergisi, (Aralık-Ocak)43, 41-42.

 • Hasırcı, D., & Tuna Ultav, Z. (2019). Mid-century modern furniture representing modern ideals in the Grand National Assembly of Turkey. Journal of Interior Design, 45(2), 11-33.

 • Hasırcı, D., & Tuna Ultav, Z. (2020). The multiple stories behind the modern ceramic coffee tables at the Grand National Assembly of Turkey. Journal of Design History, 33(3), 225-242.

 • Hollis, E. (2010). The house of life and the memory palace: Some thoughts on the historiography of interiors. Interiors, 1(1), 105-117.

 • İleri, N., & Değirmencioğlu, C. (2020). Erken cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde asri ev tartışmaları ve elektrikli tenvirat. ViraVerita E-Journal: Interdisciplinary Encounters, 12, 92-126. 10.47124/viraverita.780888

 • Jones, J. (1997). The distance from home: The domestication of desire in interior design manuals. Journal of Social History, 31(2), 307–26.

 • Kaya, E., & Proto, M. E. (2016). Erken cumhuriyet döneminde süreli yayınlarda mobilya (Asri evin modern mobilyaları). Aydın Sanat, 2(3), 65-73.

 • Kelly, J., & Jamieson, C. (2019) Practice, discourse and experience: The relationship between design history and architectural history. Journal of Design History, 33(1), 1-15.

 • Küçükerman, Ö. (1998). Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye’ye mobilya tasarımının değişimi. Tombak, 23, 3-10.

 • Küçükerman, Ö. (1999). 1939–1945 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi’nde “Dâhili Mimari Şubesi Şefi” çok yönlü “Art Deco” sanatçısı Marie-Louis Sue. Tombak, 24, 3-11.

 • Küçükerman, Ö. (1999). 1939–1945 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi’nde “Dâhili Mimari Şubesi Şefi” ünlü Fransız “Art Deco” sanatçısı Marie-Louis Sue ve Türkiye’deki Tasarımları, Tombak, 25, 53-60.

 • Küçükerman, Ö. (2013). 1940’lı yıllarda mobilya meselesi ve öncü bir girişim “MODERNO”. İçmimar: İçmimari, Tasarım ve Yaşam Kültürü Dergisi, 29, 86-97.

 • Melchionne, K. (1998). Living in glass houses: Domesticity, interior decoration, and environmental aesthetics. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 56(2), 191-200.

 • Mortaş, A. (1933). Evlerimiz. Arkitekt, 1936-01(61), 24-27.

 • Oygar, İ. H. (1932). Yeni tezyinî san’at. Mimar, 1932-11-12(23-24), 336-338.

 • Oygar, İ. H. (1941). Bir süsleyici sanatlar sergisi. Arkitekt, 1941/42-11-12(131-132), 250-251.

 • Oygar, İ.H. (1963). Mimari satıhlar ve dekorasyon. Arkitekt, 1963-02(311), 60-61.

 • Sayar, Z. (1950). Mobilya meselesi. Arkitekt, 1950-03-04(219-220), 61-64.

 • Şumnu, U. (2012). Sadun Ersin’le söyleşi 1. İçmimar, 2012(25), 26-32.

 • Şumnu, U. (2012). Gürkan Kasımhocaoğlu’yla söyleşi. İçmimar,2012(23), 22-25.

 • Şumnu, U. (2013). Nurten Ünansal’la söyleşi. İçmimar, 2013(29), 38-41.

 • Şumnu, U. (2013). Gözen Küçükerman’la söyleşi. İçmimar, 2013(28), 74-81.

 • Şumnu, U. (2013). Önder Küçükerman’la söyleşi. İçmimar, 2013(27), 52-60.

 • Şumnu, U. (2013). Sadun Ersin’le söyleşi 2. İçmimar, 2013(26), 52-57.

 • Şumnu, U. (2013). Halit Gürelman’la söyleşi. İçmimar, 2013(28), 38-44.

 • Şumnu, U. (2014). Bediz Koz’la söyleşi. İçmimar, 2014(34), 56-60.

 • Şumnu, U. (2015). Yılmaz Zenger’le söyleşi. İçmimar, 2015(39), 56-60.

 • Şumnu, U., & Seyhan, E. (2016). Superman çizgi romanlarında tarih içerisinde tasarım unsurlarının değişimi/The change of design issues in Superman comics throughout history. Sanat Yazıları, 2016(33), 359-386.

 • Şumnu, U. (2017). Modern mimarlığın ‘İç’selleştirilmesi: Sadun Ersin ve Önder Küçükerman’ın öğrencilik projeleri. Mimarlık, 2017(395), 54-61.

 • Şumnu, U. (2018). 20. yüzyıl düşüncesinde ev/evsizlik halleri ve Jorge Luis Borges’in “Asterion Evi” öyküsü. Toplum ve Bilim, 2018(146), 94-118.

 • Şumnu, U. (2019). Sohbet çukurları: 1960’larda tasarım ve bir sosyal devrim aracı olarak mobilya/Conversation pits: Furniture design as a social revolutionary tool in the 1960’s. Sanat Yazıları, 2019(41), 565-582.

 • Şumnu, U., & Uluyurt, B. (2019). Ankara’nın kentsel yaşamına iz bırakmış bir mekân: Vakko Kızılay Mağazası/A place that left its mark on Ankara’s urban life: The Kızılay Store of Vakko. Ankara Araştırmaları Dergisi, 7(1), 175-195. https://dx.doi.org/10.5505/jas.2019.43434

 • Şumnu, U. (2020). Sümerbank’tan Gima’ya Ankara’da mağazacılığın mekânsal dönüşümü. Ankara Araştırmaları Dergisi, 8(2), 361-380. https://dx.doi.org/10.5505/jas.2020.69672

 • Şumnu U. (2021). Başrolde mimarlık: Türk filmlerinde modern mimarlık, modern evler. Betonart, 2021(68), 18-27.

 • Şumnu, U. (2022). Yolcu gemileri ve modern iç mekânlar: Küçük Hanım Avrupa’da filmi üzerinden Karadeniz gemisini yeniden hatırlamak. Online Journal of Art and Design, 10(3).

 • Tanyeli, U. (1995). Konut mekânında modernite kavgası. Mimarlık, 1995(262), 16-18.

 • Tosun, Ç. B. (2014). Cumhuriyet döneminin Art Deco mobilya tasarımları: Selahattin Refik Sırmalı ve Atatürk’ün çalışma odası. Ankara Araştırmaları Dergisi, 2(2), 216-235.

 • Tuna Ultav, Z., Hasırcı, D., Borvalı, S., & Atmaca, H. (2015). DATUMM, Dokümantasyon ve Arşivleme: Türkiye’de Modern Mobilya. Yuvarlak Masa Tartışması. İçmimar: İçmimari, Tasarım ve Yaşam Kültürü Dergisi, 2015(39), 72-85.

 • Tuna Ultav, Z., Hasırcı, D., & Atmaca Çetin, H. (2021). Materiality of mid-century modern furniture in Turkey/Türkiye’de yüzyıl ortası modern mobilyanın materyalliği. Art-Sanat, 2021(15), 347-367. http://art-sanat.istanbul.edu.tr/tr/_

 • Tulum Okur, H. (2020). Mimarlık belgelemede Türk sinemasının rolü: Tarabya Oteli analizi. Sanat Yazıları, 2020(4), 433-456.

 • Turan, G. (2010). Turkish furniture design in the 1930s: Responses to Art Deco in the Early Republican Period. Furniture History, 46(2010), 235-248.

 • Turan, G., & Ödekan, A. (2009). Erken Cumhuriyet Dönemi’nde yerli malı kavramı ve İstanbul yerli malı sergileri. İTÜ Dergisi/b Sosyal Bilimler, 6(2), 15-26.

 • Ünsal, B. (1939). Kübik yapı ve konfor. Arkitekt, 1939-03-04(99-100), 60-62.

 • Yıldız Sarayı Tefriş Yarışması. (1934). Arkitekt, 1934-01(37), 8-11.

 • Ziya, A. (1932). Binanın içinde mimar. Mimar, 1931(1), 14-21.

bottom of page